Du är här

Infotiv sponsrar ICST

Martin Karsberg

Infotiv kommer tillsammans med storföretag som Google, Volvo och Ericsson att sponsra den internationella konferensen ICST i Västerås 9:e till 13:e april. Konferensen har ett stort forskningsfokus och berör ämnen som testning och verifiering av mjukvara.

– För oss betyder det en kompetensspridning bland våra medarbetare samt att vi kan ge en bättre tjänst till våra kunder som är förankrat i forskning, säger Martin Karsberg, specialist mjukvarutest på Infotiv. 

Såväl svenska som utländska forskare kommer att delta på konferensen, som tidigare år har hållits i storstäder som Tokyo och Chicago. Utöver forskare kommer talare från industrin att medverka.

Infotiv har ambitionen att vara en brygga mellan det akademiska och industrin för att kunna hjälpa kunder med det senaste inom testning och verifiering. Martin Karsberg anser att sponsringen av ICST, den kommande öppna frukostföreläsningen Science! (Länk) och samarbetet med forskningsinstitutet Rise Viktoria är viktiga satsningar för att bidra till framtidens utveckling inom dessa områden.

– Det är kul att få jobba med något som ligger i framkant. Det är roligare att vara en del i det än att vara en mottagare av det, säger han.

Share this page