Infotiv Q1 - GGWP

Under perioden januari till mars 2018 omsatte Infotiv 58 990 126 SEK, en ökning med 20,5 procent. Resultatet blev 6 719 000 SEK, vilket ger en rörelsemarginal om 11,4 procent. Resultatet är 56 procent högre än samma period 2017 och över budget. 

Beläggningen var mycket god under perioden och efterfrågan stark. Alla affärsenheter och kundsegment har god tillväxt.

Infotiv fortsätter satsningen på utbildning, metodik, ny teknologi och forskning för att kunna erbjuda marknaden lösningar inom konceptet Instant Innovation. Infotiv söker därför fler kompetensledare, konsultchefer och konsulter under 2018.

Många kunder önskar investera i nya verktyg som ökar förmågan att utveckla mer komplexa produkter med hög kvalitet. Här är Infotiv väl positionerat och vi tror på en fortsatt stark tillväxt av projektaffärer, utbildningar, prototyper och leveranser av kompletta system för avancerad produktutveckling.

Vi i Infotivs ledning är väldigt glada för en bra start 2018. Vi önskar alla nya Infotivare välkomna och tackar alla medarbetare för en bra insats.

För frågor eller mer information kontakta Alf Berndtsson, VD Infotiv AB.

PS! GGWP = Good Game Well Played

Share this page