Infotiv förvärvar verksamhet från Combine

Bolagen Infotiv och Combine är båda en del av koncernen Z-Dynamics. Infotiv förvärvar nu 51 procent av Combine AB från Z-Dynamics. 

Combine AB erbjuder tjänster inom mekanik- och produktutveckling. Denna förändring är en del av en strategi där återstående Combinebolag nu renodlas till att bli spetsbolag inom reglerteknik och datascience.

Affären omfattar drygt 30 konsulter som nu blir en del av Infotivkoncernen och Combine AB namnändras till Infotiv Product Engineering AB (IPE)

Infotiv erbjuder i och med denna affär också tjänster inom mekanikområdet och ser potential att växa på befintliga kunder. Combine AB har främst arbetat med fordonskunder men kommer nu att arbeta med Infotivs övriga kunder inom energi och industri. Detta ger fler möjligheter till nya affärer, bättre lönsamhet och för anställda att utvecklas.

Share this page