Infotiv deltar i program för mentorskap

Lindholmen Science Park och Chalmers Lindholmen driver ett gemensamt mentorskapsprogram som syftar till att föra samman erfarna mentorer i arbetslivet med studenter på Chalmers Lindholmen.

Infotivs egen Filip Persson kommer under en period att agera mentor för två studenter. Vi hoppas att det kommer att vara givande för både studenter och mentor och vår förhoppning är att detta kan leda till en anställning hos oss på Infotiv. För oss på Infotiv är det viktigt att visa att vi engagerar oss i studenterna redan under utbildningen.

Share this page