Du är här

Infotiv besöker tcworld conference

tcworld conference är världens största event inom produktinformation och äger rum årligen i Stuttgart. I år deltar 140 utställare på mässan och det hålls 240 sessioner med föreläsningar, workshops och meetups. Eventet pågår en hel vecka och avslutas på torsdag. Då Infotiv är partner med SCHEMA, en av konferensens största sponsorer, är det naturligt att vara på plats och träffa andra partners och kunder för framtida samarbete samt lyssna in trender och nyheter.

tcworld conference 2019 välkomnar sina besökare med ledorden Writeability, Simplicity, Bridgebuilder vilket också avspeglas i årets program som innehåller bland annat Artificiell Intelligens, Augmented Reality och visuell kommunikation för att nämna några kategorier.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) har varit ett hett ämne på tidigare konferenser som Infotiv besökt under 2019 och är likaså denna gång. Ett område där AI tillämpas och har fått god effekt är Machine Translation (MT). Översättning sker maskinellt och har en självlärande funktion med förbättring av innehållet allt eftersom mänsklig validering sker och återkopplas. Resultatet av AI inom MT är sänkt översättningskostnad med bibehållen kvalitet och snabba leveranser. Det finns flera leverantörer på marknaden som redan har denna produkt i bruk.

Taxonomier

Det berättas också om taxonomier dvs strukturerad metadata som följer en bestämd informationsarkitektur. Taxonomier är en viktig förutsättning för att göra information sökbar eller användarstyrd med filtrering och som även kan användas för automatiska och självlärande ”bottar”. 

Vidare nämns en möjlig transformation med begreppet iiRDS (intelligent information Request and Delivery Standard) där standardiserade taxonomier nämns som grunden för att skapa portaler för presentation av information exempelvis webbkataloger av olika slag. På så sätt kan leverantörer av olika portallösningar implementeras snabbare.

Imponerande mässa

Infotiv representeras på tcworld2019 av Henrik Alvstråle, affärsansvarig för samarbetet med SCHEMA samt av Jonas Hermansson, site manager Infotiv Öst. Deras besök på eventet innefattar besök hos företag som erbjuder leveransportaler, experter på självlärande Machine Translation och självklart flera möten med SCHEMA och diskussion kring erbjudandet av en komplett lösning för teknisk information som följer produktens hela livscykel.

– tcworld2019 är en imponerande stor mässa med många intressanta utställare med spännande internationell bredd. Jag tar med mig bra och intressanta möten med branschkollegor och partners, säger Jonas Hermansson.

Infotiv erbjuder komplett lösning för produktinformation

Infotiv är partners med SCHEMA och erbjuder implementation av ST4 som är ett produktionsverktyg för modulbaserad information samt CDS som är en portal där informationen publiceras. 

– Det har visat sig vara ett väldigt kraftfullt erbjudande för oss med SCHEMA ST4 och CDS i vår produktportfölj utöver klassiska teknikinformationstjänster, säger Henrik Alvstråle. Vi kan nu erbjuda en komplett lösning där vi tar fram all produktinformation och ser till att den är tillgänglig hos slutanvändaren vid rätt tillfälle. 

– På tcworld2019 har vi haft intressanta möten med både gamla och nya samarbetspartners och fått influenser hur vi kan jobba smartare med ST4. Exempelvis inom Agumented Reality, videoproduktion och eLearning. Partnernätverket har mångårig erfarenhet av dessa områden så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt, avslutar Henrik sin sammanfattning med. 

Nästa steg efter besöket på tcworld2019 är att undersöka hur Infotiv kan utveckla vårt tjänsteerbjudande baserat på influenser och förslag från partners. 

Kontakta gärna Henrik (henrik.alvstrale@infotiv.se) eller Jonas (jonas.hermansson@infotiv.se) om ni vill veta mer om deras upplevelse på tcworld2019!

Share this page