Infotiv ackrediterad Training Provider

Med den prestigefulla ackrediteringen ISTQB Training Provider erbjuder Infotiv nu en kvalitetssäkrad kurs i mjukvarutest.

– Det är ett formellt bevis på vår kunskapsnivå, säger Tomas Sjögren, affärsområdeschef inom Test- & Development.

Infotivs kurs i mjukvarutest ger en grundläggande förståelse för mjukvarutestning och förbereder kursdeltagaren för certifieringen ISTQB Foundation Level. Tre lärare från Infotiv står för handledning och utbildning, och kursen vänder sig i första hand till de som jobbar inom mjukvaruutveckling.

– Deltagarna lär sig att jobba mer kostnadseffektivt med mjukvaruutveckling i stort. Genom en effektiv test-process kan du utveckla produkter snabbare och höja kvaliteten. Det finns ett stort behov av detta på marknaden och är i dag en förutsättning för att lyckas med produktutveckling.

Trygghet för kunden

Kursen pågår under två och en halv intensiva dagar och därefter får deltagarna skriva procent som certifierar enligt ISTQB Foundation Level.

– Det är en trygghet för kunderna som anlitar oss för utbildning, men också en trygghet när kunderna anlitar oss för konsultuppdrag och projekt, då alla Infotivs Test Developers genomgår certifierade mjukvarutest-utbildningar, säger Tomas Sjögren.

Prestigefull ackreditering

För att bli ackrediterad Training Provider krävs det att företaget har en verksamhet inom området, pedagogisk kunskap och lärare som själva är certifierade. Ackrediteringen bygger på den internationella organisationen ISTQB och i Sverige är det SSTB som godkänner kursledare och kursmaterial. Infotiv är ett av få företag som blivit ackrediterade.

– Utöver denna kurs erbjuder vi tjänster för att support våra kunder i att förbättra mjukvarukvaliteten och effektivisera testningen. Det gör vi genom att erbjuda coachning, mentorskap och genomförande av förändringsprojekt i arbetssätt, organisation, metoder och verktyg. Vi har också möjlighet att företagsanpassa kursen. Det är ett attraktivt erbjudande, säger Tomas Sjögren.

Vill du veta mer? Kontakta Infotiv under ”kontaktuppgifter”.

För mer information om kursen, se fliken Vad vi gör/ Tjänster/ Utbildningar.

Share this page