Du är här

INFOLUTIONS by INFOTIV KOMMUNICERAR DIN TEKNIK

Välkommen till en flexibel lösning för din tekniska information.

Behöver du skapa bra teknisk information? Då har du kommit rätt. Vi på Infolutions by Infotiv är ett väl sammansvetsat gäng av analytiker, informationsarkitekter, skribenter och illustratörer. Vi är din trygga partner för analys, produktion och publicering av texter, bilder, animationer och filmer.

Teknisk information kan vara såväl enkel som komplex. Samarbete är nyckeln för att nå rätt resultat. Vårt flexibla erbjudande ger dig en bred expertkompetens i rätt mängd från en och samma leverantör.


Vårt erbjudande

Skräddarsytt för dina mottagare

Din information ska vara målgruppsanpassad, lätt att hitta och snabb att uppdatera. Vi analyserar din information utifrån två grundbehov:

  • Målgruppsanalys. Förstår målgruppen din information? Finns din information tillgänglig i tid? Hittar målgruppen den information som de behöver?
  • Produktionsanalys. Använder du rätt verktyg för att strukturera, producera och publicera din information? Kan arbetet bli effektivare med ökad grad av återanvändning mellan olika publikationer? Kan du minska avvikelser genom en säkrare hantering?

Vi tillgängliggör, anpassar och utformar!

Vi skapar och anpassar din tekniska information till din målgrupp. Inte sällan vill målgruppen spendera så lite tid som möjligt med att läsa och förstå. Kunskap och förståelse ska kunna inhämtas så snabbt som möjligt, så snart ett behov uppstår. Detta ställer mycket stora krav på tillgänglighet, anpassning och utformning.

Vanliga byggelement för teknisk information är text, bild, animationer och film. Ny teknik öppnar för nya möjligheter och nya beteenden. Nya beteenden ställer nya krav på tillgänglighet, anpassning och utformning. Vi är med på tåget. Vi hjälper dig att hitta rätt plattform och rätt utformning för just din målgrupp. 

Vi gör komplex information enkel

Teknisk information är ofta komplex. Då tänker vi inte bara på innehållet utan även på strukturen. En produkt finns ofta i flera varianter, informationen ska finnas på flera språk och ska vara tillgänglig i flera olika medieformat och plattformar.

Genom att använda rätt verktyg och kostnadseffektiva processer är detta enkelt att åstadkomma. Med smart återanvändning mellan publikationer bygger vi en automatiserad lösning för att du snabbt ska kunna möta kraven på just tillgänglighet, anpassning och utformning.


Flexibla lösningar för dina behov

Vi skräddarsyr en lösning för dina behov. Tack vare våra konsulter kan vi arbeta med beredning och metoder på plats hos er och servera Infolutions med underlag som vi effektivt förädlar till målgruppsanpassad information.

Helhetsåtagande

Behöver du en långsiktig partner som tar ansvar för dina behov av teknisk information under en produkts hela livslängd? Vi hjälper dig från research och produktion till översättning, distribution och publicering.

Projektåtagande

Behöver du hjälp inom ramen för ett projekt? Vi löser fristående leveranser av dokumentation. 

Avlastning

Höga ambitioner men lite låg kapacitet för tillfället? Vi anpassar oss till dina verktyg och processer för att vara din flexibla resurs när du som mest behöver det.


VÅRA VERKTYG OCH METODER

Hög leveranssäkerhet, flexibilitet och förmågan att hushålla med resurserna är de tre grundstenar som gör Infolutions till din trygga och pålitliga partner.

Flexibilitet

Flexibilitet är vad våra kunder värdesätter allra mest. Vi har format Infolutions för att lätt kunna anpassa verksamheten efter dina behov. Att din arbetsvolym skiftar över tid är helt naturligt och något vi är vana att hantera.

Bred expertkompetens

Junior + senior = Infolutions. Hos oss hittar du erfarna teknikinformatörer med lång erfarenhet och spetskompetens. I samma rum sitter kreativa juniora talanger, som med en naturlig förståelse för krav på tillgänglighet skapar innovativa målgruppsanpassade lösningar. Det är vad vi kallar bred expertkompetens!

Du får tillgång till ditt eget dreamteam av kompetens. Teamet anpassas för att klara dina leveranser i rätt tid och med rätt kvalitet. 

Vi anpassar teamets storlek längs resans gång och genom att vi låter rätt kompetens utföra sin del av uppdraget får vi en mycket tilltalande kostnadseffektivitet.

Kvalitetspolicy

För att du ska känna dig trygg med våra leveranser arbetar även vi på Infolutions enligt Infotivs gällande kvalitetspolicy, som du kan läsa mer om här: https://www.infotiv.se/om-oss/kvalitet

Produktionsverktyg och processer

Dina system eller våra? Svaret är enkelt: Vi anpassar oss alltid efter dina önskemål.

Vi arbetar gärna i dina system och processer, men hjälper dig gärna också med att skräddarsy nyckelfärdiga systemlösningar med tillhörande arbetsprocesser.