You are here

Infotiv delivers complete test system - watch the film here!

Innovationstakten ökar – och därmed ökar också konkurrensen mellan produktutvecklande företag. Infotiv utvecklar testlösningar som kortar era responstider och gör teamet mer produktivt. På köpet får ni mer tid för verklig kreativitet och innovation.

Under våren har Infotiv levererat en komplett testrigg till en branschledande aktör inom tillverkningsindustrin. I samband med leveransen passade vi på att spela in en film med våra konsulter på plats.

Idag är nämligen en gedigen testlösning ett måste för att klara kraven på kvalitet och kostnadseffektivitet. Anledningen? Moderna produkter innehåller ofta en komplex kombination av hårdvara och mjukvara, och risken är därför stor att fel hos produkten inte upptäcks i tid före release. I lindrigare fall leder detta till ökade kostnader, men i värsta fall kan nya fel uppkomma – och upptäckas – av slutkunden i fält.

Det gäller alltså att hitta felen tidigt i utvecklingsprocessen. Lösningen blir då att simulera den hårdvara som ännu inte finns – och det är här Infotivs flexibla testmiljöer kommer in i bilden. Vi har länge varit framgångsrika inom HIL (Hardware-in-the-Loop), SIL och MIL, och befinner oss i absolut framkant.

Läs mer om våra testsystem 

Klicka för att läsa mer om våra testsystem >> 

Share this page