You are here

Infotiv is certified according to ISO 14001.

Environmental policy

Infotiv ska vara proaktiva och arbeta för att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Vi ska motsvara de lagar och krav som ställs från samhället och av våra kunder.

We will achieve this by:

  • analyzing environmental factors and preventing adverse impacts
  • continually raising our knowledge about sustainability
  • if possible, opting for an eco-friendly option when purchasing.