En uppkopplad framtid – 7 trender inom inbyggda system

Artificiell intelligens och laddstolpar som pratar. I en framtid med uppkopplade produkter behöver du visserligen inte köra bilen själv, men riskerar istället att få din brödrost hackad. Pierre Ekwall på Infotiv berättar om framtiden med elbilar och om hur autonomous drive-tekniken kommer att göra ingenjören till den nya moralfilosofen.

Att Pierre Ekwall är avdelningschef på Infotiv Embedded Systems är knappast någon nyhet för folk i branschen. Vad vi däremot inte kände till var hans mediala förmågor – Pierre kan tydligen se in i framtiden. Vi träffade teknikoraklet och bad honom att berätta mer om morgondagens bilar och produkter.

7 framtidsspaningar från Pierre Ekwall:

1. Vardagsföremålen blir uppkopplade

– I framtiden kommer vi se hur internet of things, eller IoT, breder ut sig. Många små produkter och vardagsföremål som idag inte är uppkopplade kommer att bli det, och det handlar om alltifrån kylskåpet till tv:n och brödrosten. Konsumenterna kommer helt enkelt att efterfråga intelligenta produkter som själva talar om när de behöver servas och som man kan kontrollera från mobilen.

2. Intrång i brödrosten (och andra nya säkerhetsrisker)

– Problemet är bara att om du kan komma in på din produkt, då kan andra också göra det. Ju mer uppkopplad en produkt blir, desto mer är den utsatt för en säkerhetsrisk. IT-säkerheten kopplad till konnektivitet kommer att bli en stor utmaning. Där måste vi eliminera risken för att någon annan än den som har behörigheten styr våra produkter. På Infotiv har vi hittat en lösning som går ut på att mappa kunders teknik mot kända säkerhetsrisker. På så vis kan vi reagera på säkerhetshot innan de uppstår.

3. Bilen kör själv

– Även våra bilar står inför en kraftig intelligensökning de kommande åren. Rent historiskt är det framförallt de aktiva säkerhetssystemen som gjort bilen smartare. Till en början hade vi passiva säkerhetssystem, det vill säga krockkuddar och bälten som aktiverades först i kollisionsögonblicket. Nu ser vi helaktiva system där du inte ens behöver röra bromspedalen för att undvika en potentiell olyckssituation. Men i framtiden kommer bilarna inte bara att varna eller hjälpa dig att köra ­– de kommer att köra helt själva.

– För oss som ska ta fram autonomous drive-tekniken kommer detta att medföra helt nya krav på sådant som integration, robusthet och redundans. Det kommer även att krävas stora kunskaper inom en rad olika sensortekniker – såsom radar, kamerateknik, GPS och LIDAR – men också inom telematik och vehicle-to-vehicle kommunikation.

4. Ingenjören bestämmer över liv och död

– I en framtid där fordonen är självkörande kommer det att bli otroligt viktigt att det inte blir några felfall, till exempel att bilen misstar en fotgängare för en papperspåse och fortsätter köra.

– Att vi överlämnar ansvaret till ett fordon innebär också att vi ingenjörer kommer att behöva skriva programkod som ska fatta livsavgörande beslut. I vissa situationer kanske du måste välja om bilen ska väja för en barnfamilj men döda en 90-åring med rullator – eller kanske rädda båda men istället riskera att döda föraren. När vi genom programkod bestämmer hur bilen ska prioritera tvingas vi samtidigt ta ställning till hur mycket olika liv är värda. Våra kunder kommer antagligen vilja ha en bil som är programmerad för att föraren ska överleva, men hur ska jag som ingenjör tänka? Plötsligt ställs vi inför helt nya moraliska och etiska dilemman.

5. Elbilarna tar över

– Idag pratar vi om huruvida man ska ha en elbil eller inte, i men framtiden kommer frågan snarare handla om hur mycket elbil man ska ha. Batteri- och laddningstekniken har fortfarande sina tekniska begränsningar, men med hjälp av rätt telematikfunktioner kommer dessa att kunna överbryggas – och med detta kommer elbilen som det självklara valet att vara ett faktum.

– Men först måste tekniken givetvis bli billigare, och dessutom behöver vi skapa en teknik som gör användarupplevelsen mer sömlös. Det måste helt enkelt bli mindre kännbart för kunden att bilen är just en elbil. Som kund vill du inte behöva oroa dig över var nästa laddstolpe finns – du vill kunna tala om för bilen vart du ska och när du vill vara framme, och att bilen talar om för dig när du behöver åka och vad som kommer att hända på vägen.

6. Laddstolpar som pratar med molnet

– För att lyckas göra elbilarna användarvänliga behöver vi en teknik där resan hela tiden kalkyleras om utifrån den information som finns i molnet. En bil behöver kunna ”fråga” en laddstolpe om beläggningsgraden – och om bilen i sin tur blir försenad till laddstolpen behöver den kunna berätta det.

– Molnet kommer även att veta exakt var och när olyckor äger rum så att bilen hela tiden kan anpassa resvägen. I framtiden kommer du alltså inte att ladda ner en uppdaterad karta – det kommer att vara bilarna som bygger om kartorna i realtid! Med hjälp av artificiell intelligens och data mining kommer vi att se självkalibrerande system som blir smartare och smartare, och som hela tiden anpassar det funktionella beteendet i produkterna.

7. Allt hänger ihop

– Det kommer att bli väldigt svårt att vidareutveckla någon av de här teknikerna – konnektivitet, autonomous drive eller elbilstekniken – utan att samtidigt göra framsteg inom de andra områdena. För att ta ett exempel: för att el- och hybridbilarna ska slå igenom behöver elbilstekniken först smälta ihop med autonomous drive-tekniken. För ju mer av konnektivitet och autonomous drive vi kan stoppa in i produkten, desto mer elektrifierad kommer bilen att kunna bli utan att det drabbar kunden i form av sämre användarvänlighet.

– Som jag ser det hänger detta även ihop med krav på kortare tid från idé till utveckling. Där ligger Google och Tesla i framkant idag. Morgondagens kunder kommer helt enkelt att förvänta sig snabbare konceptutveckling från oss teknikföretag. Och inte bara snabbare konceptutveckling, utan även att själva prototypen upplevs som – och kan utvärderas som – en färdig produkt, trots att vi kanske bara jobbat på den i två veckor. På Infotiv är detta en självklarhet när vi pratar om ”Instant Innovation” och om att snabbt kunna utveckla kompletta system. Där kommer fler företag behöva hänga på – i alla fall om de vill hålla jämna steg med oss på Infotiv Embedded Systems!

Share this page