De granskar framtidens kärnbränsle på Ringhals

När atomkärnor klyvs på Ringhals kärnkraftverk frigörs enorma mängder energi. Det kräver rigorös säkerhet och nya kärnbränsleprodukter måste därför genomgå omfattande tester. Möt Infotivkonsulterna som har det spännande uppdraget som projektledare.

Gustav Andhill och Jonas Lanthén är civilingenjörer med många års erfarenhet av arbete på kärnkraftverk. Idag arbetar de två Infotivkonsulterna som projektledare inom kärnbränslefrågor på Ringhals, ett jobb som hela tiden innebär nya utmaningar.              

– Säkerhetsmedvetandet på ett kärnkraftverk är otroligt högt och det krävs ständiga förbättringar och säkerhetshöjande åtgärder, säger Gustav Andhill.

Själva kärnbränslet är något som ständigt utvecklas, berättar Jonas Lanthén. Dessutom skiljer sig bränsle från olika leverantörer åt rent tekniskt. När leverantörerna tagit fram nya produkter är det Jonas och Gustavs uppgift att licensiera bränslet, det vill säga säkerställa att alla säkerhetskrav inom så vitt skilda områden som mekanik, termohydralik och kärnfysik är uppfyllda. Licensieringen sker i projektform och Jonas och Gustav styr och lägger upp tidsplaner för projekten.

Som konsulter på Ringhals får de dagligen arbeta med spännande teknik som samtidigt har en viktig samhällsfunktion. Det är något som även berikar livet utanför jobbet, tycker Jonas Lanthén.

– Kärnkraft är lite grann höjden av ingenjörsarbete, anser jag. Personligen tycker jag även att det kul att jobba med något som är lite kontroversiellt. Alla har en åsikt om kärnkraft och man hamnar ofta i intressanta diskussioner, säger han.

Ljus framtid för kärnkraftsintresserade ingenjörer

Vattenfalls ledning har beslutat att stänga två av de fyra reaktorerna på Ringhals, men Gustav Andhill tror att det kommer att finnas ett stort behov av kärnkraftsintresserade ingenjörer även i framtiden.

– Det är ett enormt industriprojekt att lägga ner och riva en reaktor och avveckling av kärnkraft är ett område som jag tror kommer att växa. Det kanske låter tråkigt att jobba med något som till viss del ska läggas ner, men jag ser det som en otroligt viktig samhällsuppgift. Det är viktigt att det blir bra, helt enkelt. Just nu tittar Infotiv på olika möjligheter som finns inom avveckling.

Jonas Lanthén håller med:

– Idag är vi en liten grupp som jobbar med kärnkraft på Infotiv. Infotiv är ett konsultföretag som erbjuder en bra mix av olika inriktningar utan att kännas som en konsultjätte, men inom just kärnkraftsområdet ser jag gärna att vi blir fler, säger Jonas Lanthén.

Share this page