Du är här

Utveckling av testfall

Utveckling av testfall

Infotiv fick i uppdrag att definiera och implementera testfall för trettiosex E2E-funktioner för kundens elarkitektur TEA2+.

Infotivs projektteam bestod av en testledare och fyra verifikationsingenjörer och arbetet utfördes i Infotivs eget testcenter. Med en agil utvecklingsmetod, som vi tog fram tillsammans med kunden, effektiviserade vi produktionen av testfallen. För att ytterligare effektivisera arbetet tog Infotivs team ansvaret för den tekniska kommunikationen med komponentleverantörerna.

Vår process- och verifikationsstrategi gjorde det möjligt att skapa testfall som garanterade att funktionerna verifierades på rätt nivå. För varje enskilt test användes den metod som mest effektivt verifierade funktionen – test, inspektion, mätning eller analys – och som samtidigt garanterade nödvändig spårbarhet.  

Share this page