Du är här

Utveckling av HIL-testsystem

Utveckling av HIL-testsystem

Behovet av att testa funktionalitet, utan tillgång till ett fullständigt målsystem, tidigare i projekten ökar. Samtidigt måste utvecklingstider ofta kortas.

Infotiv Test and Development har hjälpt en aktör inom bilinustrin att möta framtidens behov av testsystem i sitt arbete med test av komfortelektronik. Lösningen blev en specialutvecklad Hardware-In-the-Loop (HIL) - rigg bestående av hårdvara och mjukvara som simulerar delar av, eller hela målsystemet.

Riggen består bland annat av många generiska elektriska interface för anslutning av ECU: er och annan hårdvara samt analoga och digitala in och utgångar för mätning och för att simulerad stimuli. Den har elektroniska laster för simulering av till exempel motorer och en realtids-PC som kör simuleringar och hanterar in och utsignaler. Omkopplingsmöjligheterna för att snabbt koppla om eller in och ut hårdvara underlättar arbetet väsentligt.

Förutom ren test och verifiering av systemkrav kan utrustningen även användas för utökad felinjicering och för att testa scenarion som skulle vara riskfyllda att utföra i ett verkligt målsystem.

Då HIL-riggen är baserad på samma testmiljö som den som testorganisationen redan använde blev resultatet att testingenjörerna snabbt kunde bli produktiva. Testmiljön inkluderar stöd för automatisering vilket i förlängningen reducerar antalet repetitiva moment för användarna, samtidigt som det ytterligare kortar responstider för utvecklingsteamet.

Share this page