Du är här

Test och verifiering av mjukvara

Test och verifiering av mjukvara

Vår kunds fokus i Sverige ligger på utveckling och produktion av tåg och järnvägsutrustning. Några av de mest kända produkterna är snabbtåget X2000, regionaltåget Regina och öresundståget Contessa.

Infotiv har hjälpt kunden med test och verifiering av mjukvara i tåg. Vi har även testat och verifierat signalsystem för de helt automatiserade tågsystem som används i gruvindustrin för LKAB.

Uppdraget har inneburit att designa och exekvera testfall för både subsystemen och de integrerade subsystemen. Verifiering har skett med hjälp av samtester med Midroc och LKAB, samt att man har tagit fram ett koncepttest för automatisering av systemtestfall. Arbetet utfördes i verktyg som Synergy, Synergy Change, IBM Rational DOORS, AutoHotKey samt JAuotomate

Share this page