Du är här

Test av mjukvara för tåg

Test av mjukvara för tåg

Vår kund utvecklar och producerar tåg och järnvägsutrustning. Några av de mest kända produkterna är snabbtåget X2000, regionaltåget Regina och öresundståget Contessa.

Infotiv har hjälpt kunden  med konstruktion av simulatorer och testbänkar, samt test och verifiering av mjukvara för tåg. Våra konsulter arbetade både med enhetstester och kravbaserade tester på produktnivå. De bidrog bland annat med framtagning av testspecifikationer och testapplikationer, hantering av Change Requests och anpassning och dokumentation av testmiljöer. Arbetet utfördes i verktyg som VectorCAST, Subversion, Dimensions, IBM Rational DOORS, samt kundens egna konfigurationsverktyg.

Share this page