Du är här

Systemkonstruktion för exteriört Ljus

Systemkonstruktion för exteriört Ljus

Infotiv fick i uppdrag att ansvara för systemkonstruktionen av exteriört ljus för en personbil. I teamet ingick fyra ingenjörer från Infotiv, som arbetat med såväl kravställning som modellering och de har haft ett tätt samarbete med utprovning.

Infotivs ansvarsområden har bland annat varit systemkravställning, mjukvarukravställning samt att ta fram lösningar för drivsteg och kablage. Även projektledning och att hålla kontakt med leverantörer har ingått som en betydande del av uppdraget. Teamet har arbetat i programvaror som till exempel CAN/LIN-signalsdefiniering, FMEA – Felmodsanalys, Matlab, Simulink och dSPACE.

Inom området har Infotiv även haft ansvar för ett forsknings- och utvecklingsprojekt där man utvärderat alternativa metoder för att som förare kunna påverka den automatiska ljusjusteringen dynamiskt.

Share this page