Du är här

Serviceinformation

Serviceinformation

Vår kund är en världsledande leverantör av kompletta lösningar för effektiv rengöring, desinficering och sterilisering inom hälso- och sjukvård samt läkemedelsindustri.

Infotiv gör servicemanualen till kundens nya serie sterilisatorer. Bildproduktionen baseras på ett nytt koncept där vi går från cad-modell till färdig illustration med endast ett fåtal standardiserade steg. Genom ett genomtänkt bildmanér uppnår vi en effektiv bildproduktion utan att ge avkall på tydligheten.

Manualen är modulbaserad och tack vare en koppling till affärssystemet kan kunden automatiskt generera maskinspecifika manualer trots en mycket stor mängd produktvarianter.

Share this page