Du är här

Säkerhetsredovisning för kärnkraftsprojekt

Säkerhetsredovisning för kärnkraftsprojekt

Projektet syftar till att höja kärnkraftproducentens säkerhetsnivå samt att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens krav i SSMFS 2008:17.

Infotiv har i uppdrag att sammanställa kundens säkerhetsredovisning inom projektet. Arbetet omfattar beskrivningar av analyser, konceptbeskrivningar av säkerhetsfunktioner samt redovisning av anläggningens utformning efter en anläggningsändring.

De anläggningsändringar som återstår med tillhörande beskrivningar i säkerhetsredovisningen skall vara genomförda senast 2015.

Share this page