Du är här

Säkerhetsanalys

Säkerhetsanalys

På vår kunds avdelning för säkerhetsanalyser, pågår ett fortlöpande arbete med att ta fram nya, och uppdatera befintliga analyser. Detta behövs göras efter anläggningsändringar eller nya förutsättningar från myndigheterna.

Infotivs uppdrag omfattar bland annat att hantera tekniska frågor inom området radiologiska analyser, granska analyser utförda av externa leverantörer samt utföra analyser inom området radiologi hos kunden.

Uppdraget inkluderar även att utveckla arbetet inom området, till exempel framtagande av förbättrade metoder för genomförande av deterministiska radiologiska säkerhetsanalyser.

Share this page