Du är här

Rationaliseringar hård-/mjukvara

Rationaliseringar hård-/mjukvara

Infotiv fick i uppdrag av en aktör inom bilindustrin att hantera samtliga hård- och mjukvaruändringar för områdena Safety, Security, Comfort och Driver Information. Uppdraget innebar ett helhetsansvar för rationaliseringar samt kvalitets- och marknadsanpassningar, från ändringsbegäran till implementering i produktion.

Tack vare vår kompetens inom fordon, inbyggda system och projektledning kunde vi skapa ett team som snabbt integrerades med kundens organisation. För att effektivisera kommunikation och samarbete satte vi upp ett satellitkontor i direkt anslutning till kundens lokaler, med dedikerat analys- och testcenter samt säker direktuppkoppling till nödvändiga datornätverk och system. Med hjälp av tydliga roll- och processbeskrivningar, samt anpassade introduktionsprogram för vår personal, kunde vi snabbt bemanna projektet och ta över ansvaret.

Våra arbetsprocesser baserade vi på sex sigma och DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), och anpassade dem till kundens produktutvecklingsprocess. Fastställda rutiner för dokumentation av arbetet säkerställde återkoppling till kund och löpande förbättringar.

Eftersom vår organisation enkelt kunde anpassas efter kundens behov växte vårt ansvar med allt fler produktområden allteftersom uppdraget fortskred, vilket också var ett bra mått på hur nöjd kunden var med oss.

Share this page