Du är här

Produktmärkning

Produktmärkning

Vår kund utvecklar fiberoptiska komponenter för överföring av laserljus. Komponenterna används i industriella tillämpningar med effekter upp till 20 kW.

Det är avgörande att komponenterna hanteras på rätt sätt för att inte gå sönder. Största delen av alla reparationer beror på felaktigt handhavande.

Infotiv har fått i uppdrag att designa etiketter som säkerställer korrekt handhavande av kundens produkter.

Share this page