Du är här

Konstruktion av el- och laddningssystem

Konstruktion av el- och laddningssystem

El & Hybrid har idag blivit en stor del av fordonstillverkarnas utvecklingsavdelningar. Bland annat lagkrav och kunders miljömedvetenhet driver processen att ta fram just fordon med drivlinor som helt går på el, alternativt är hybrider mellan till exempel el, bensin, diesel eller vätgas.

Infotiv har med sina konsulter haft ett stort ansvar i framtagandet av en personbil vars drivlina enbart är eldriven. Infotiv har varit med och utvecklat två versioner av bilen, med två olika drivlinor och laddningssystem.

Arbetet har inneburit att leda och planera projektet på systemnivå samt att uppdragsleda och fastställa kravsättning för HV-batteri, HV-kablage och DC/DC-omvandlare. Teamet har även tagit fram en snabbladdare samt konstruerat ett HV-kablage.

Share this page