Du är här

Kodgranskning av mjukvara i plattform

Kodgranskning av mjukvara i plattform

Infotiv fick i uppdrag av en aktör inom den tunga fordonsindustrin att granska basmjukvaran i två plattformprojekt för utvecklingen av kundens dumprar. Den aktuella koden skulle användas i kundens dumprar med produktionsstart 2014. Granskningen utfördes på handkodade C-rutiner som hade utvecklats in-house hos kunden.

Granskningen av koden fokuserades på kodkvaliteten och säkerhetsrelaterade aspekter. Infotivs team utförde både statiska och dynamiska analyser av koden och utgick ifrån både kodningsregler och säkerhetsstandarder i analysen, bland annat ISO 26262 och IEC 61508.

Arbetet resulterade i rekommendationer för både specifika ändringar i koden samt processrelaterade åtgärder för att förbättra kvaliteten på både befintliga och kommande mjukvarupaket.

Share this page