Du är här

Automatiska tester - vägmärkesigenkänning

Automatiska tester - vägmärkesigenkänning

Behovet av att testa funktionalitet utan tillgång till ett fullständigt målsystem ökar. Infotiv Test and Development har hjälpt ett företag i fordonsindustrin att möta framtidens behov av automatiska testsystem i sitt arbete med test av aktiva säkerhetsfunktioner, till exempel trafikskyltigenkänningsfunktionen (RSI).

Syftet med RSI (Road Sign Information) är att göra föraren uppmärksam på trafikskyltar längs vägen. RSI är baserad på information från en framåtriktad kamera i bilen samt kartdata från en kartdatabas ombord på fordonet. RSI har möjlighet att varna föraren om fordonet överskrider den aktuella hastighetsgränsen, eller kör in på en enkelriktad väg i fel riktning.

Infotiv Test and Development har utvecklat det automatiska testsystemet för testerna i en chassi-Hardware-In-the-Loop-rigg (HIL). Testsystemet inkluderar stöd för automatisering, vilket i förlängningen reducerar antalet repetitiva moment för testingenjörerna, samtidigt som det ytterligare kortar responstider i framtagandet av nästa fordonsmodell.

Förutom ren test och verifiering av systemkrav, kan testsystemet användas för utökad felinjicering och för att testa scenarion som skulle vara riskfyllda att utföra i ett verkligt målsystem.

Det automatiska testsystemet har bland annat testat igenkänning av hela världens olika trafikskyltar, igenkänning i väder med dålig sikt samt deformerade trafikskyltar. Även parametrar som gammal eller otillgänglig kartdata samt GPS-signal med dålig mottagning har testats.  

Share this page