Du är här

Användarmanualer

Användarmanualer

Genom att återvinna patientens eget blod under och efter operation undviks många av riskerna förknippade med blodtransfusioner. Det kan även ge positiva effekter på immunförsvaret och minska risken för postoperativa infektioner. Dessutom medför det att bankblod kan reserveras till mer krävande behandlingar.

Infotiv har tagit fram en interaktiv användarmanual och en tryckt snabbguide för blodåtervinnings-systemet Sangvia. Arbetsflödet visas steg för steg och är indelat i logiska sekvenser.

Den interaktiva manualen används under utbildning av sjukvårdspersonal och den tryckta guiden fungerar som en komprimerad minneslista under pågående operation.

Share this page