Du är här

Life science - Hälsosam teknik som förhöjer livskvaliteten

Life science är en kombination av många olika områden: medicin, biologi, kemi, teknik, informatik, och materialvetenskap. En kombination vars effekt är större än summan av de enskilda delarna. Precis som vi på Infotiv.

Den svenska Life Science-industrin utvecklas positivt med hög tillväxttakt och omfattande export. Regeringen har visat vägen genom att ge Life Science stort utrymme i budgeten för forskning och utveckling.

Säkrare sjukvård med rätt kommunikation

Vi på Infotiv har specialiserat oss på den medicintekniska grenen av Life Science. Inom sjukvården finns ett stort behov till exempel när det gäller att skapa information kring utrustning och tjänster för rengöring, desinfektion och sterilisation av instrument. Med en kombination av teknisk förståelse och förmåga att kommunicera utgör vi en viktig länk mellan tekniken och människorna som ska förstå sig på och använda den. I förlängningen bidrar vårt arbete till en säkrare sjukvård och förhöjd livskvalitet för människorna som är beroende av den.

Våra informationsspecialister jobbar med illustrationer, animeringar, utbildningsmaterial, e-learning och användarinformation för medicintekniska produkter. Mer information om våra tjänster hittar du här.

Våra Case inom Life Science