Mätteknik och materialanalys

Mätteknik och materialanalys

Infotivs kund inom försvarsindustrin har ett behov av stöd inom materialteknik under utveckling och integration av mekaniska delsystem för de olika användningsområdena land, sjö och luft.

Kundens materialgrupp, tillsammans med Infotiv Test and Development, ansvarar för att ge råd och stöd till konstruktörer vid materialval, vid upprättning av konstruktionsanvisningar samt när man verifierar nya material. Infotiv kontrollerar även att materialen uppfyller rådande miljökrav.

Materialgruppen arbetar även med ett projekt där målet är att fasa ut farliga ämnen. Uppgifterna i det projektet innebär att planera projektet, planera tester, inventera nuvarande material samt att upprätta kravspecifikationer. Det ingår även datahantering och dokumentation.

En bred bakgrund i såväl materialvetenskap som mätteknik ger Infotiv en gedigen kunskap som är grunden för att kunna lösa uppgifter med ett helhetsgrepp. Vi gör allt från enstaka materialanalyser under felutredningar till att ge rekommendationer vid nykonstruktion.

Share this page