Vi utvecklar och kommunicerar avancerad teknik

Du har idén, produkten och visionen. Vi hjälper dig att nå dina mål. Genom att kombinera teknisk specialistkunskap med spetskompetens inom pedagogik, kognition och ledarskap, skapar vi enkla och fungerande lösningar som ger verklig effekt i din verksamhet.

Minst lika viktigt som att tekniken fungerar, är att människorna som ska använda den faktiskt förstår vad de ska göra. Just detta, att länka samman människa och teknik är utmaningen som genomsyrar allt vi gör.

Infotiv arbetar globalt med några av världens starkaste varumärken. Vi erbjuder konsulttjänster och lösningar som underlättar och effektiviserar utveckling, försäljning och användning av tekniska produkter.

Ett framgångsrikt år för Infotivs miljöarbete

Infotiv nådde under 2014 goda resultat i arbetet med att minska vår klimatpåverkan. Elförbrukningen vid huvudkontoret i Göteborg minskades med över 17 procent på årsbasis.

Fler medarbetare med ISTQB foundation level

Ytterligare ett tiotal av Infotivs medarbetare är nu på väg mot certifiering i ISTQB foundation level.

Infotiv deltar på Passion For Projects

I år finns Infotiv på plats som sponsor och utställare på Passion For Projects, Skandinaviens största mötesplats för människor som brinner för projekt.