Instant Innovation

Infotiv hjälper företag att förkorta utvecklings- och innovationsprocessen. Vi erbjuder konsultjänster och teknologi så att produkter och människor utvecklas snabbare. Vi utvecklar egen teknologi och utbildningar så att teknik och människor kan utvecklas snabbare. Välkommen till ett vinnande team!

On the social side