Vi utvecklar och kommunicerar avancerad teknik

Du har idén, produkten och visionen. Vi hjälper dig att nå dina mål. Genom att kombinera teknisk specialistkunskap med spetskompetens inom pedagogik, kognition och ledarskap, skapar vi enkla och fungerande lösningar som ger verklig effekt i din verksamhet.

Minst lika viktigt som att tekniken fungerar, är att människorna som ska använda den faktiskt förstår vad de ska göra. Just detta, att länka samman människa och teknik är utmaningen som genomsyrar allt vi gör.

Infotiv arbetar globalt med några av världens starkaste varumärken. Vi erbjuder konsulttjänster och lösningar som underlättar och effektiviserar utveckling, försäljning och användning av tekniska produkter.

Infotiv exporterar HIL-rigg

Infotiv exporterar sitt första HIL-testsystem och integrationsarbetet pågår just nu för fullt på plats i Kina.

Infotivs VD talar på lunchseminarium hos Almega i Göteborg

Fredagen den 25 september medverkar Infotivs VD Alf Berntsson och berättar om hur Infotiv satsat på ”Instant Innovation” (som också är bolagets payoff) och hur man skördat framgångar med fler

Lätt att göra rätt - Infotiv höll föreläsning för Tetra Pak i Malmö

E-learning är ett vitt begrepp och kan vara mycket kraftfullt för lärande när det blir rätt. Men det kan också skapa många fallgropar när man ska producera e-learningkurser.